Börja din karriär på Kurita!

På Kurita kommer du att arbeta i ett mångkulturellt team med en global vision och fokus på hållbarhet.
Följ med Kurita för att nå din fulla potential, samtidigt som du lär dig ovärderliga färdigheter av våra mentorer i KETC, vårt toppmoderna FoU-center i Viersen, Tyskland.

Varför ska du gå med oss?

Vårt företag

Kurita är en av de globala marknadsledarna inom industriell vatten-, pappers- och processbehandling. Med mer än 70 års erfarenhet erbjuder vi unika lösningar på vatten- och miljöfrågor.

Mer än 2 500 patent bevisar Kuritas inflytande på framtiden för
resursbesparande vatten- och processhantering.

Vår kultur

Vi har åtagit oss att följa de högsta etiska och sociala normerna med en stark känsla för mångfald, rättvisa, öppenhet, integritet, säkerhet och kompatibilitet.

Vi arbetar i en mångkulturell miljö och värdesätter synergin mellan experter med olika åsikter och idéer. Vi är övertygade om att mångfald leder till en stödjande arbetsatmosfär där man kan ta hänsyn till olika perspektiv på alla frågor.

 

Vår vision

Kuritas vision är att förändra samhället och industrin med hjälp av vattenkunskap. Med resursbesparande vattenbehandlingsteknik levererar Kurita beprövade lösningar som ökar anläggningens effektivitet samtidigt som de bidrar till miljömässig hållbarhet.

 

sustainability
Kurita Europe Technology Center Innauguration

Arbeta på KETC

Du kommer att arbeta i ett nytt toppmodernt center med de mest moderna testmetoderna och utrustningen. KETC är ett centrum för kunskap, kommunikation och utbyte med Kuritas kunder för att bättre identifiera deras behov och ständigt utveckla nya lösningar med följande inriktningar:  
  • Lösning av problem med vattenresurser
  • Hållbar användning av energi
  • Minskning av avfall
  • Förbättringar av produktionstekniken
Du kommer att få möjlighet att arbeta nära andra forskare för att utveckla nya produkter och tekniker.

Läs vad tidigare praktikanter och arbetsstudenter säger om oss

Kurita erbjuder en utmärkt miljö för utveckling av teknik och vetenskap. Projektet tillämpar inte bara teoretiska kunskaper från läroböcker utan ger också kopplingar mellan verkliga industriella fall och laboratorieexperiment. Kollegorna är professionella och villiga att hjälpa till. Jag gillar verkligen arbetsmiljön och mitt projekt. Jag kommer fortfarande att välja Kurita om jag får möjlighet.

Jasper Feng

Masteruppsats på Kurita - 6 månader

Kurita ger mig en jämlik möjlighet att visa upp mina färdigheter samtidigt som jag får rätt vägledning och kunskap. Jag fick all nödvändig utbildning för mitt arbete, och fick bra vägledning under de första veckorna och sedan en bra plattform för att självständigt ta mig an uppgifter. 

Om jag får en möjlighet skulle jag gärna fortsätta att arbeta med Kurita efter min praktikperiod eftersom min erfarenhet hittills har varit exceptionellt bra. Arbetet här har i hög grad integrerat mina teoretiska kunskaper med det praktiska tillvägagångssättet. Arbetsatmosfären, den mångkulturella miljön och kollegorna stärker mitt självförtroende och hjälper mig närhelst det behövs.

Akash Bhatia

Produkthanteringsassistent - arbetar för närvarande

Det som jag särskilt gillade med min tid på Kurita var det förtroende som mina kollegor hade för mig och det stora ansvar som jag fick som studentassistent. Jag kunde utvecklas ytterligare som kemist och vetenskapsman genom att arbeta med intressanta uppgifter där jag kunde tillämpa och fördjupa de kunskaper jag fått under mina studier. Förutom att arbeta med kemikalier introducerades jag också till mer komplexa anordningar och metoder och fick på så sätt inblick i industriell forskning, vilket jag verkligen gillade.

David Magnus Wolf

studentassistent och kandidatuppsats - 2 år och 10 månader

Ta emot råd från dina framtida mentorer

Kom och jobba med oss!

Läs mer om oss

Dina besparingar med Cetamine®

Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

Dina besparingar med S.sensing® CS

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.