Kodex chování skupiny Kurita

Všichni vedoucí pracovníci a zaměstnanci skupiny Kurita sdílejí spravedlnost, transparentnost, integritu, bezpečnost a kompatibilitu jako etický kodex a byl vytvořen Kodex chování skupiny Kurita, který stanoví základní zásady pro úsudek a chování, jak by se všichni vedoucí pracovníci a zaměstnanci skupiny Kurita měli chovat a jaké chování je zakázáno. Kodex byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti. Základním přístupem skupiny Kurita k dodržování předpisů je implementace tohoto kodexu chování prostřednictvím podpory hlubšího porozumění kodexu v rámci organizace, přezkoumání pokynů pro dodržování předpisů formulovaných v každé divizi a společnosti skupiny a podpory povědomí o nich v celé organizaci.

Kodex chování ke stažení

Vaše úspory s přípravkem Cetamine®

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím naší technologie Cetamine ve vašem systému.

Vaše úspory se S.sensing® CS

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím našeho systému S.sensing.® CS techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout u kondenzátorů použitím naší metody Dropwise. techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout v sušičkách pomocí našeho systému Dropwise. techonolgie do vašeho systému.