Kurita-koncernens uppförandekod

Alla tjänstemän och anställda i Kuritakoncernen delar rättvisa, öppenhet, integritet, säkerhet och kompatibilitet som etisk kod, och Kuritakoncernens uppförandekod har skapats för att fastställa grundläggande riktlinjer för bedömning och uppförande för hur alla tjänstemän och anställda i Kuritakoncernen ska bete sig och vilket uppförande som är förbjudet. Koden har offentliggjorts på bolagets webbplats. Kuritakoncernens grundläggande inställning till efterlevnad är att implementera denna uppförandekod genom att främja en djupare förståelse av koden inom organisationen, granska de riktlinjer för efterlevnad som formulerats i varje division och koncernbolag och främja medvetenheten om dem inom hela organisationen.

Ladda ner uppförandekoden