Labufloc®

Komplexní sortiment retenčních aditiv a flokulantů - Labufloc®

Náš Labufloc® polymery jsou přísady pro zlepšení retence a odvodnění. Dále jsou k dispozici organické, anorganické a kombinované produkty pro využití vláken a odvodnění kalu.

V kombinaci s našimi odbornými znalostmi a moderním zařízením pro doplňování a dávkování lze zaznamenat následující výhody:

  • Zvýšené zadržování jemných částic a plniva
  • Zlepšené odvodňování a tvorba plachet
  • Významné úspory nákladů
  • Snížená spotřeba energie

Kromě toho nabízíme ucelenou řadu organických a anorganických flokulantů pro čištění surové a odpadní vody.

Jsme vám k dispozici

Spočítejte si své úspory

Snadno získáte simulaci úspor energie a vody, které byste mohli dosáhnout použitím některé z technologií společnosti Kurita. 

Vaše úspory s přípravkem Cetamine®

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím naší technologie Cetamine ve vašem systému.

Vaše úspory se S.sensing® CS

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím našeho systému S.sensing.® CS techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout v sušičkách pomocí našeho systému Dropwise. techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout u kondenzátorů použitím naší metody Dropwise. techonolgie do vašeho systému.