Fordonsindustrin

Optimera effektivitet, hållbarhet och prestanda

Den enorma globala konkurrensen har tvingat bilindustrin att optimera processerna och förbättra energieffektiviteten. Kontinuerliga och effektiva produktionsprocesser är nyckelfaktorer för att möta dessa utmaningar.

Kurita är din kompetenta partner för alla frågor som rör vatten- och avloppshantering samt avackifiering av färg. Med mer än 60 års erfarenhet erbjuder vi de mest tekniskt uppdaterade lösningarna för vatten- och processbehandling. Våra högt kvalificerade ingenjörer ger dig gärna råd om hur du öka anläggningens livslängd och minska energikostnaderna.

Utforska viktiga branschlösningar

S.sensingTM MX

S.sensingTM MX S.sensingTM MX - Kuritas modulära multiparameterplattform för övervakning av kylvatten. S.sensingTM MX är ett nytt, modulärt analyssystem som är särskilt utformat för industriellt kylvatten.

Läs mer "

S.sensing® LeG

S.sensing® LeGAirborne Legionella Monitoring System för tidig varning av legionellahot Källa från Annual Epidemiological Report for 2020 från Europeiska centrumet för förebyggande av sjukdomar

Läs mer "

Min Kurita-portal (MKP)

My Kurita Portal (MKP) My Kurita Portal är en innovativ, säker och privat plattform för kontinuerlig och direkt kommunikation med våra kunder. Det finns 2,5

Läs mer "

Kuriverter® IK

Kuriverter® IK Biofilmkontrollmedel för membransystem. Biofouling är en av de mest kritiska frågorna som omvänd osmos (RO) system står inför, särskilt i en

Läs mer "

Kuristuck

Kuristuck Original och kompetent Kuristuck-teknik för att stödja hållbarhet vid behandling av färgbås. I färgbåssystem används olika karosseri- och reservdelar från bilindustrin och hushållsapparater,

Läs mer "

Kurifast

KuriFastSnabbtest för legionella med hög noggrannhet Ett banbrytande sätt att testa legionella Legionärssjuka orsakas främst av Legionella pneumophila, som står för cirka 97% av de rapporterade fallen.

Läs mer "

HydroBio® Advance

HydroBio® Advance HydroBio® Advance - Online-metod för att bestämma och övervaka biofilm i alla vattensystem. Nu tillgänglig med nya funktioner som automatisk flödeskompensation.

Läs mer "

Dropwise

Kurita Dropwise Technology förbättrar produktiviteten och ökar värmeöverföringseffektiviteten i industriella system och värmeväxlare. Produkten doseras kontinuerligt i ångledningen.

Läs mer "