Membránová úprava

Membránová úprava zahrnující systémy reverzní osmózy.

Membránové jednotky se v dnešní době široce používají při přípravě vody s předběžnou úpravou a stávají se jednou z nejdůležitějších technologií při výrobě vysoce čisté vody. Často však musí čelit problémům s pevnými a měkkými úsadami, a jejich používání je proto omezeno častou údržbou, prostoji a vysokými náklady. Naše programy úpravy jsou určeny konkrétně pro membránové jednotky jako reverzní osmóza, ultrafiltrace a nanofiltrace a umožňují odstraňování nebo preventivní omezování pevných a měkkých úsad. Naším hlavním cílem je provozovat tato zařízení za podmínek šetrných k životnímu prostředí, které budou současně ekonomicky výhodné. Zvláštní pozornost je věnována efektivnímu využívání energie i úsporám drahocenné vody. Společnost Kurita vyvíjí účinné a efektivní koncepce úpravy pro optimální ekonomický provoz a maximální provozní spolehlivost zařízení.

Membránové jednotky se používají v různých průmyslových odvětvích:

 • povrchové technologie (řezné kapaliny, nástrojové oleje, emulze, kataforézní lázně, fosfátovací lázně, barvicí, čisticí lázně)
 • odsolování mořské vody
 • odpadní vody
 • příprava kotlových vod
 • biotechnologie
 • farmaceutický průmysl.

Jaké druhy produktů společnost Kurita nabízí?

Proč zvolit společnost Kurita?

Naše řešení předcházejí tvorbě usazenin, snižují frekvenci čištění a prostojů a pomáhají vám šetřit náklady. Naší silnou stránkou je schopnost nabídnout nejen chemikálie, ale také postupy určené k tomu, aby vám umožnily těžit z více než 65 let zkušeností.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

Přípravky pro ochranu proti vytváření úsad.

Mezi základní podmínky pro bezproblémový provoz patří pravidelné sledování účinnosti provozního zařízení a pravidelná údržba. Aby se maximalizovala životnost membrán a předešlo se zbytečným a nežádoucím odstávkám, musí být membrány navíc chráněny proti vytváření měkkých a pevných úsad.

Pro každou konkrétní aplikaci a kvalitu dodávané vody volíme ten nejvhodnější přípravek na ochranu proti vytváření úsad. Přípravky na ochranu proti vytváření úsad společnosti Kurita nabízejí vynikající potlačující účinky pro:

 • koloidy a suspendované látky
 • železo a mangan
 • uhličitan vápenatý
 • síran vápenatý
 • síran stronečnatý
 • síran barnatý
 • křemičitany.

Portfolio našich produktů zahrnuje přípravky na ochranu proti vytváření úsad s certifikací NFS.

Biocidy.

Biologické, organické a anorganické znečišťující látky přítomné v dodávané vodě se usazují na povrchu membrán. Usazené nánosy těchto znečišťujících látek z dodávky nekvalitní vody na povrchu membrán se obecně označují jako „měkké úsady“. Adsorpce mikroorganismů na povrchu membrán se označuje jako „tvorba biofilmu“. Tvorba biofilmu je nanejvýš nežádoucí, protože mikroorganismy se mohou na povrchu membrány exponenciálně množit. Účinnost zařízení se tím významně snižuje a může dojít k nevratnému poškození membrán.

Pro účinnou prevenci tvorby biofilmu se důrazně doporučuje přidávání biocidů a přípravků pro každodenní omezování tvorby biofilmu. Společnost Kurita vyvinula speciální biocidy*, které podstatně přispívají k hospodárnému provozu zařízení s reverzní osmózou. Naše technologie se vyznačuje:

 • nízkým dávkováním
 • disperzí stávajících biofilmů
 • předcházením rezistenci vůči bakteriím.


Předběžná úprava.

Zatížení zařízení napětím by mělo být v maximální možné míře omezeno účinnou předběžnou úpravou napájecí vody. V závislosti na kvalitě surové vody mezi vhodné předběžné úpravy patří: koagulace, flokulace, sedimentace, filtrace atd.

Společnost Kurita má rozsáhlé odborné znalosti i speciálně vyvinuté a inovační produkty pro tyto kroky úpravy. Pomocí různých analytických

metod, například měření SDI, lze příslušné produkty vybrat již při speciálních laboratorních testech.

Čištění.

Účinná předběžná úprava vody je základem pro hladký provoz zařízení s reverzní osmózou. Tvorbě měkkých a pevných úsad na membránách, které snižují účinnost membrán, však nelze zabránit úplně. Tím se podstatně zvyšuje spotřeba energie v zařízení a kvalita připravené vody se současně snižuje. Tyto ztráty účinnosti jsou způsobeny koloidními a mikrobiologickými usazeninami i nánosy hydroxidů kovů. Výtěžek permeátu rovněž snižují usazeniny CaCO3, CaSO4, SIO2, BaSO4 a CaF2.

Membrány je proto třeba pravidelně čistit. Specifické požadavky vyžadují pro správný postup čištění individuální řešení. Společnost Kurita provádí řadu předběžných šetření, aby dokázala vyvinout vhodný postup čištění. Důležité jsou následující aspekty:

 • důkladné prohlídky membrán
 • testy účinnosti
 • analýzy vody
 • testy čištění
 • analýzy usazenin.

Konzultace a služby.

Základem pro úspěšnou koncepci úpravy je důkladné pochopení designu a provozu zařízení RO. V souladu s tímto principem provádíme v našich výzkumných laboratořích následující výzkumy:

 • analýzy vody a usazenin
 • důkladné prohlídky membrán
 • testy na rovném povrchu
 • testy čištění
 • mikroskopická zkoumání
 • analýzy povrchu.

Na základě těchto komplexních předběžných zkoumání je možné zvolit ty nejvhodnější biocidy, přípravky proti tvorbě úsad a chemikálie pro čištění a provozovat tak zařízení co nejhospodárnějším způsobem, který bude nejšetrnější k životnímu prostředí.

*Upozornění: Biocidy používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

 

Na základě našich zkušeností a za pomoci našich odborníků vyvíjíme zakázková řešení pro uspokojení vašich individuálních potřeb. S radostí vám poskytneme osobní poradenství.

S radostí vám budeme k dispozici.