S.sensing CS-Realtidsövervakning och doseringskontroll för avloppsvatten

Kuritas S.sensing CS-teknologi erbjuder en innovativ utrustning för att styra produktdoseringen i industriella behandlingssystem för avloppsvatten. Detta toppmoderna övervakningssystem för avloppsvatten använder en laserbaserad teknik och erbjuder en in-situ mätning av grumligheten mellan flockarna. Fördelen med att mäta grumligheten mellan flockarna är att detta gör det möjligt för S.sensing CS-övervakningssystemet för att kontrollera produktdoseringen redan vid inloppet till sedimentationsbassängen, vilket innebär före den faktiska sedimentationsprocessen.

 

 

Industriella behandlingssystem för avloppsvatten kontrollerar vanligtvis doseringen av använd produkt enligt en grumlighetsmätning vid utloppet på sedimentationsbassängen, vilket innebär efter sedimentationsprocessen. Detta leder till en avsevärd tidsfördröjning av produktdoseringskontrollen jämfört med förändringarna i vattenkvaliteten vid processens inlopp.

Efter dosering av koagulant/flockningsmedel har flockarna redan bildats och fasseparationen har ägt rum. Därför är de två faserna (rent vatten och flockar) redan närvarande vid inloppet till sedimentationsbassängen. Standardmätningar kan dock inte mäta vattenkvaliteten eftersom flockarna stör mätningen. Med S.sensing CS har denna nackdel eliminerats. Den mäter klarvattenfasen mellan flockarna oberoende av deras närvaro.

Därför kan man med S.sensing CS anpassa produktdoseringen exakt enligt inloppsvattnets kvalitet på de olika avloppsvattenapplikationerna.

Som ett resultat undviker man för hög eller för låg produktdosering när S.sensing CS används. Pumpar justeras omedelbart för att matcha belastningen på inloppsvattnet i det industriella avloppsreningsverket.

Detta leder till en smidig avloppsvattenprocess med stabil vattenkvalitet vid en optimal produktdosering.

Viktigast av allt, en effektiv produktdosering som styrs av S.sensing CS leder till minskad totalslambildning. Detta minskar även slambehandlingskostnaderna och slamavfallskostnaderna avsevärt.

S.sensing CS erbjuder många fördelar:

  • Optimering av koaguleringsdosering
  • Ingen överdosering
  • Fördelen att alltid dosera rätt mängd av produkt vid rätt tillfälle
  • Stabil kvalitet på behandlat vatten
  • Minskad kostnad för pH-kontroll
  • Minskning av slammängden, därför reduceras slamavfallskostnaden avsevärt
  • Mindre arbete vid vattenbehandling
  • Total kostnadsminskning

Tack vare den kontinuerliga övervakningen säkerställer S.sensing CS samtidigt en optimal dosering och en jämn och stabil drift av anläggningen.

För mer information om utrustningen: Utrustning & Teknik.

Behöver ni support? Våra kvalificerade experter hjälper er gärna personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst