S.sensing CS

S.sensing CS - Realtidsövervakning och doseringskontroll för avloppsvatten

Kuritas S.sensing CS-teknik är ett innovativt sätt att styra doseringen av produkter för avloppsvattenbehandling. Detta toppmoderna system använder en laserbaserad teknik och erbjuder en in-situ mätning av grumligheten mellan flockarna vid inloppet till sedimentationsbassängen.

Med hjälp av denna teknik möjliggör S.sensing CS att justera doseringen av de primära koagulanterna redan när flocken bildas och inte efter att flocken etablerat sig i sedimentationsbassängen.

S.sensing CS erbjuder många fördelar:

  • Optimering av koaguleringsdosering
  • Ingen överdosering
  • Fördelen att alltid dosera rätt mängd vid rätt tillfälle
  • Stabil kvalitet på behandlat vatten
  • Minskad kostnad för pH-kontroll
  • Minskning av slammängden, därför reduceras slamavfallskostnaden avsevärt
  • Arbetsbesparande
  • Total kostnadsminskning

Tack vare den kontinuerliga övervakningen säkerställer S.sensing CS samtidigt en optimal dosering och en jämn och stabil drift av anläggningen.

För ytterligare information om utrustning: Utrustning & Teknik 

Önskar du mer information? våra experter hjälper dig gärna personligen.