Contraspum®

Skräddarsydda skumdämpningslösningar med Contraspum®

Vi erbjuder avancerade silikonbaserade och silikonfria skumdämpare med lågt COD-bidrag, som uppfyller behoven för särskilda tillämpningar och uppfyller kraven från BfR (Bundesinstitut für Risikoanalyse) och FDA, både för förebyggande och behandlande ändamål. Kurita erbjuder ett brett utbud av skumdämpare för vatten-, avlopps- och pappersprocesser för:
  • Snabb nedtagning av skum
  • Förebyggande av skum
  • Avluftning.

Kurita erbjuder också Gilumat skumkontroll, en mätsond för automatiserad dosering av skumdämpande medel, för en optimal drift av anläggningen. Gilumat skumkontroll ger:
  • Automatisering av doseringen av antifoamer
  • Optimering av produkter
  • Ökning av anläggningens driftskapacitet
  • Minskning av personalstyrkan

Kompletta koncept för att tillhandahålla lösningar för skumkontroll och avluftning - Contraspum®

Contraspum® ger lägst luftinnehåll, ostörd bladbildning, smidig drift i våt ände och på ytan.

Vårt utbud omfattar vattenbaserade emulsioner och koncentrerade skumdämpare för skum- och luftkontroll i lagersystem, våta ändar samt vid dimensionering och beläggning.

Alla produkter är miljövänliga, fria från APEO och mineraloljor och uppfyller FDA:s och BfR:s standarder.

Vi är till nytta för dig

Dina besparingar med Cetamine®

Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

Dina besparingar med S.sensing® CS

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.