Korrodex®

Kurilex/Korrodex®

Korrodex®-produkterna är utformade för att ge optimalt skydd mot korrosion och beläggning i slutna system. Vårt sortiment av Korrodex® innehåller innovativ teknik för att minska driftskostnaderna och öka systemets tillförlitlighet och livslängd. Dessutom erbjuder vår Korrodex®-portfölj lösningar för behandling av pann- och varmvattenanläggningar, slutna kylsystem och kylvattensystem.

Korrosionshämmare:

Stängda system kan innebära allt från enkla kretsar upp till komplexa installationer som innehåller flera systemmaterial. Kurita har rätt lösning för system som innehåller kolstål, rostfritt stål, gula metaller och aluminium.

Hårdhetsstabilisatorer:

Vattenkvalitén i ett slutet system varierar beroende på drifttemperaturen. Korrodex®-produkter baserade på dispergeringsmedel är tillgängliga för det specifika vattenkvalitetsområdet. De applicerade dispergeringsmedlen kännetecknas av hög termisk stabilitet även på heta värmeväxlareytor som ger de nödvändiga hårdhetsstabiliseringsegenskaperna över ett brett temperaturområde.

Frostskydd:

Industriellt kylvatten eller kylvattensystem drivs vid låga temperaturer, ofta under 0 ° C. Under dessa förhållanden är det viktigt att använda frostskyddsmedel. Korrodex® frostskydd är korrosionshämmande med hög stabilitet för en omfattande behandling av systemet.