Membranbehandling

Membranbehandling

Membranutrustning spelar en viktig roll i vattenbehandling. Ändå möter vi ofta problem med beläggning som genererar i frekvent underhåll, driftstopp och höga kostnader. Våra behandlingsprogram gör det möjligt att ta bort eller förebygga beläggning och är utformat för membranenheter som omvänd osmos, ultra och nanofiltrering. Vårt mål är att hjälpa anläggningen till en drift som är bättre både ekonomiskt och för miljön.

Membranenheterna används i olika industrisektorer:

 • Ytbehandlingsteknologi (skärvätskor, verktygs oljor, emulsioner, kataforesbad, fosfatbad, målning, rengöringsbad)
 • Avsaltning av havsvatten
 • Avloppsvatten
 • Förbehandling av pannvatten
 • Bioteknik
 • Läkemedelsindustrin

Produktsortiment:

Kuriverter™ / Osmotech® och Kurifloat: Ett brett sortiment av rengörare, beläggningsinhibitorer och dispergeringsmedel

Kuriverter™ IK-110: Biofilmrengöring

Kuriverter™ RC: renovera skadade membran

Ferrocid®: Biocider* kompatibla med membran

Varför Kurita?

Vår teknologi hjälper er att förhindra beläggningar, optimera driftkostnader och förbättrar processeffektiviteten samtidigt som det maximerar anläggningens livslängd. En ytterligare fördel är att vi förutom kemikalier kan dela med oss av mer 65 års erfarenhet.

Önskar ni mer information? Kontakta oss gärna så får ni personlig hjälp av våra experter.

Beläggningsinhibitorer

En regelbunden övervakning av den operativa anläggningens prestanda samt regelbundet underhåll är grundläggande förutsättningar för en problemfri drift. Dessutom måste membranen skyddas mot nedsmutsning och beläggningar för att maximera sin livstid och undvika onödiga och oönskade stopp.

Kurita erbjuder korrosionsinhibitorer för varje specifik applikation och vattenkvalitet. Då med en utmärkt inhiberande effekt för:

 • Kolloider och suspenderat material
 • Järn och Mangan
 • Kalciumkarbonat
 • Kalciumsulfat
 • Strontium sulfat
 • Bariumsulfat
 • Silikat

Vårt sortiment inkluderar beläggningsinhibitorer med NSF-certifiering.

Biocider

De biologiska, organiska och oorganiska kontamineringar som finns i matarvattnet på ytan av membranet, i allmänhet kallat "fouling". Adsorption av mikroorganismer på ytan av membran betecknas som "biofouling". Dessa är särskilt problematiska eftersom mikroorganismer snabbt förökar sig på membranytan. Konsekvensen av detta är att effektiviteten avsevärt minskas och även att bildas oreparerbara skador på membranen. För att förhindra tillväxtprocessen av biologisk påväxt rekommenderar vi daglig dosering av biocider. Kurita har utvecklat ekonomiskt fördelaktiga biocider * för RO anläggningar.

Dessa kännetecknas av:

 • Låga doseringsmängder
 • Dispergering av befintliga biofilmer
 • Förebygger bakterieresistens

Förbehandling

Påfrestningarna på anläggningen reduceras genom en effektiv förbehandling av matarvattnet. Lämpliga förbehandlingar kan beroende på råvattenkvaliteten vara: koagulering, flockning , sedimentering , filtrering etc.


Kurita har en bred och djup expertkunskap samt särskilt utvecklade och innovativa produkter för dessa behandlingssteg . Med olika analysmetoder, t.ex. SDI-mätningar, kan lämpliga produkterna väljas ut redan av specifika lab-tester.

Rengöring

En effektiv förbehandling av vattnet är grunden för en väl fungerande RO anläggning. Emellertid kan detta inte helt förhindra membranen från beläggning och avlagringar, vilket påverkar prestandan och ökar energiförbrukningen samtidigt som vattenkvaliteten försämras. Det är därför nödvändigt att rengöra membranen regelbundet. Varje system är unikt och kräver individuell genomgång för att kunna utföra en ordentlig rengöring. Kurita utför en rad förberedande undersökningar för att kunna föreslå en lämplig rengöringsprocedur.

 • Membraninspektion
 • Prestandatest
 • Analyser av vatten
 • Reningstester
 • Analyser av beläggningar

Rådgivning och Service

En ingående utvärdering av både konstruktionen och driften av er RO anläggning är grunden för en ta fram ett anpassat behandlingskoncept. Vi utför bl.a  följande tester i våra laboratorier:

 • Vatten och beläggningsanalys
 • Membraninspektion
 • Rengöringstester
 • Mikroskopisk analys
 • Beläggningsanalys

Baserat på resultaten kan vi rekommendera de mest lämpade biocider, korrosionsinhibitorer och rengöringskemikalier  och därmed behandla er anläggning på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt.


* OBS! Iaktta försiktighet vid användning av biocider. Läs alltid etikett och säkerhetsdatablad före användning.

 

Utifrån vår erfarenhet och expertis kan vi hjälpa er att anpassa er behandling, kontakta oss för personlig service.

Vi står gärna till er tjänst