Metaqua®

Metaqua®

Kurita har ett brett utbud av produkter för dricksvattenbehandling för att undvika beläggning och korrosion, vilket leder till mindre tungmetallinnehåll i dricksvattnet.

Våra Metaqua®-produkter uppfyller kvalitetstandarder för material som definieras i europeiska normer, t.ex. DIN EN 1209 Silikat. De uppfyller de maximala koncentrationer som tillåts enligt olika landsbestämmelser, t.ex. TrinkwVO i Tyskland

• Metaqua® fosfater (orto-, poly-)
• Metaqua® silikat / aktiverat silikat
• Metaqua® natriumhydroxid
• Metaqua®-blandningar
• Patenterad metod för behandling av dricksvatten: Integrationsmetod


Kurita har lång erfarenhet av att applicera inhibitorer för att minska upptag av tungmetall i dricksvatten.

För en mer visualiserad bild av Metaqua®; se vår video här nedan!

Metaqua®

Upplöst järn från korrosion av stålrör i vattendistributionsnät kan leda till att vattnet får en brunaktig färg.  Denna video visar hur man förhindrar detta genom behandling med Metaqua® 187 L.

Baserat på vår erfarenhet och med hjälp av våra experter utvecklar vi kundunika lösningar för att möta dina individuella behov. Vi ger gärna personlig rådgivning.