Metaqua®

Kurita har ett brett utbud av produkter för dricksvattenbehandling för att undvika beläggning och korrosion, vilket leder till mindre tungmetallinnehåll i dricksvattnet.

Våra Metaqua®-produkter uppfyller kvalitetstandarder för material som definieras i europeiska normer, t.ex. DIN EN 1209 Silikat. De uppfyller de maximala koncentrationer som tillåts enligt olika landsbestämmelser, t.ex. TrinkwVO i Tyskland

  • Metaqua® fosfater (orto-, poly-)
  • Metaqua® silikat / aktiverat silikat
  • Metaqua® natriumhydroxid
  • Metaqua®-blandningar
  • Patenterad metod för behandling av dricksvatten: Integrationsmetod

Kurita har lång erfarenhet av att applicera inhibitorer för att minska upptag av tungmetall i dricksvatten.

För en mer visualiserad bild av Metaqua®; se vår video här nedan!

Upplöst järn från korrosion av stålrör i vattendistributionsnät kan leda till att vattnet får en brunaktig färg.  Denna video visar hur man förhindrar detta genom behandling med Metaqua® 187 L.

Baserat på vår erfarenhet och med hjälp av våra experter utvecklar vi kundunika lösningar för att möta dina individuella behov. Vi ger gärna personlig rådgivning.

Vi står gärna till er tjänst