Kurita NT Technology – innovativ teknologi för att kontrollera biologisk beläggning

Biobeläggning är ett stort problem för effektiv drift av ett öppet kylvattensystem. Slem som produceras av bakterier kan mycket snabbt bilda en stark stabil biofilm på värmeväxlare, rörledningar och tornfyllningsytor med oönskade konsekvenser:

 • Snabb utveckling 
 • Sämre värmeöverföring - 1 μm biofilm = 5 - 10% mindre värmeöverföring
 • Sämre flöden - högre materialkostnad och förlorad produktion
 • Blockerar ytor i kyltorn - sämre kylverkningsgrad
 • Ökad risk för Legionella
 • Ökad risk för korrosion

Traditionellt för att kontrollera biobeläggning och biofilmer används kombinationer av biocider och biospridmedel till hög kostnad och risk för ökad korrosion. Kurita erbjuder nu ett innovativt alternativ - Kurita NT Technology.

Vad är Kurita NT Technology?

Kurita NT Technology är en stabiliserad oorganisk klorförening med många unika fördelar.

 • Effektiv redan från små doseringsmängder
 • Penetrerar biofilm tack vare dess låga oxidationsegenskaper
 • Är inte frätande på metallytor som traditionell fri klor och brom
 • Skummar inte

Kurita NT Technologys produktsortiment innefattar:

Kurita ON-SITE NT
Är ett in situ-system konstruerat för stora system baserat på Kurita® NT Stabilizer och Kurita® NT Active. Dessa två komponenter doseras direkt med ett doseringssystem specifikt utvecklat för detta ändamål.

Kurita 7470
Är en produkt för små -och medelstora system färdig att användas direkt.


Fördelar med Kuritas NT-teknik:

Kurita® NT-systemet är ett mycket effektivt och patenterat system som utvecklats av Kurita för biofilmkontroll i kylvattensystem.

Att förhindra biobeläggning i ditt kylsystem kommer:

 

Maximera

Värmeöverföring och produktion

Minimera

Energi, korrosion, risk för Legionella och kemiska kostnader

 

NT Technology

Kurita NT Technology & HydroBio® Advance?

HydroBio® Advance är Kuritas online realtid-monitor som, när den används tillsammans med Kurita NT Technology, ger total mikrobiologisk kontroll i ditt system.

HydroBio® Advance kommer att:

 • Kontinuerligt övervaka utvecklingen av biofilm
 • Optimera doseringen av NT Technology 
 • Ge återkoppling i realtid om eventuella dosjusteringar

Mer information om utrustning:

Behöver du support? Våra experter hjälper dig personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst