Dricksvatten: en av våra mest värdefulla resurser

Rainer Haug
Rainer Haug

Senior produktchef

Dricksvatten är en av världens mest värdefulla vattenresurser. Att säkerställa tillgång till dricksvatten och sanitet för alla är därför ett av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG), som Kurita Group starkt stöder.

Tillgången och kvaliteten på dricksvatten varierar stort över hela världen. Att säkerställa en god dricksvattenkvalitet börjar inte bara i själva vattenverket utan redan i skyddet av avrinningsområdena. Ju bättre dessa områden är skyddade, desto mindre ansträngning krävs för att uppnå rätt dricksvattenkvalitet under behandlingen.

Efter insamling och behandling av naturligt vatten distribueras dricksvattnet genom omfattande försörjningsnät för att nå slutkonsumenten. Alla steg måste övervakas noggrant för att säkerställa att vattnet når fram säkert och hälsosamt till det glas du dricker eller den vattenkokare du använder för att tillreda ditt te eller kaffe.

Produktionsprocesserna

I många fall uppfyller tyvärr inte ens naturliga vattenkvaliteter från skyddade områden alla dricksvattenstandarder. En dricksvattenberedning är vanligtvis nödvändig för att säkerställa att dessa vattenkvaliteter uppfyller normerna för mineralsammansättning och hygieniska förhållanden. Dessa standarder måste uppfyllas både på den plats där vattnet bereds och efter dess långa resa genom distributionsnäten till slutkonsumenternas kranar.

Som en av Kuritas kärnteknologier erbjuder vi heltäckande lösningar för toppmodern dricksvattenproduktion, inklusive AI-driven teknik för att förhindra dricksvattenförluster i distributionsnätet. Under många decennier har vi tagit hand om kvalificerade produkter för alla steg i dricksvattenproduktionen. Vi erbjuder allt från flockningsmedel för att avlägsna suspenderade ämnen till antiskalningsmedel, som säkerställer en säker drift av membranreningsverk för produktion av dricksvatten.

Att bereda vatten av god kvalitet i vattenverken är bara en sida av myntet. Som också nämnts måste distributionsnäten också skötas.

Dessa nätverk innehåller vanligtvis material som plast, olika metaller eller betong. Korrosion av järn och andra metaller måste undvikas, särskilt eftersom korrosionsbiprodukterna kan förorena vattnet. Förutom den försämrade dricksvattenkvaliteten kan korrosion i värsta fall också leda till förlust av värdefullt dricksvatten genom läckage och rörbrott.

Bästa praxis för behandling av dricksvatten

Vår Metaqua® skyddar på ett tillförlitligt sätt dricksvattenförsörjningsnätet från korrosion. Metaqua® programmet kombinerar produkter som skapar ett skyddande skikt på metallytorna i rörledningsnätet. Unika tekniker som Kuritas patenterade integrationsmetod eller tekniken med termiskt aktiverade silikater ger tillräckligt korrosionsskydd vid de lägsta doseringsnivåerna och uppfyller därmed minimeringsprincipen, vilket är den bästa metoden för behandling av dricksvatten.

Utöver tillhandahållandet av intelligenta kemiska lösningar har Kurita varit banbrytande när det gäller implementeringen av maskininlärningslösningar i modern vattenproduktion. Sedan 2020, Fracta Inc. och Kurita Water Industries har gått samman för att utföra konditionsbedömningar av vattenledningar. Med hjälp av AI-teknik (artificiell intelligens) har Fractas datavetare utvecklat maskininlärningsalgoritmer för att förutsäga förestående läckor eller vattenledningsbrott. Denna banbrytande teknik gör det möjligt för vattenleverantörer att minimera eller helt undvika förluster av värdefullt vatten i sina anläggningar, bidrar till att optimera smala reparations- och utbytesbudgetar och skapar därmed resurser för investeringar i framtiden.

Fracta, Metaqua®och Siliphos är våra representanter för toppmodern dricksvattenbehandling. 

Dela den här artikeln

Dela på LinkedIn
Dela på Twitter

Dina besparingar med Cetamine®

Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

Dina besparingar med S.sensing® CS

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.