Tillverkningsindustrin
Inom alla industrisektorer är produktivitet och ekonomisk effektivitet de viktigaste faktorerna för hållbar framgång. Tillförlitliga och hållbara produktionsanläggningar tillsammans med deras kyl-, pann- och avloppsvattensystem spelar därför en viktig roll.

Kurita har i mer än 60 år specialiserat sig på vatten- och processbehandling. Våra 5 650 anställda arbetar på uppdrag av våra kunder över hela världen inom en mängd olika industriella områden. Våra individuella behandlingskoncept och kompetenta tjänster bidrar till att säkerställa en säker och ekonomisk drift av deras anläggningar.

Cetamine® FB

Cetamine® FB Technology Cetamine® FB Technology Nästa generations vattenbehandling av pannvatten i livsmedels- och dryckesindustrin Vatten är en viktig resurs i livsmedels- och dryckesindustrin.

Läs mer "

Cetamine®- (låg P)

Kuritas omfattande Cetamine®-teknik ger ett utmärkt skydd mot korrosion i pannsystem. Cetamine består av filmbildande ämnen och skapar en hydrofob skyddande film som fungerar som en barriär mellan vatten

Läs mer "

Corrsave®

Corrsave® Corrsave® 100 - Nyutvecklad korrosionsinhibitor från Kurita. Kurita har i sitt ständiga engagemang för hållbara behandlingar utvecklat Corrsave® 100, en innovativ ny molekyl.

Läs mer "

Dilurit® BC S-System

Dilurit® BC S-SystemIntelligent biocidteknik för att skydda dina vattensystem mot biologisk kontaminering Mikrobiologi, biofilm, Legionella, Pseudomonas är källor till flera problem i vattensystem

Läs mer "

Dropwise

Kurita Dropwise Technology förbättrar produktiviteten och ökar värmeöverföringseffektiviteten i industriella system och värmeväxlare. Produkten doseras kontinuerligt i ångledningen.

Läs mer "

HydroBio® Advance

HydroBio® Advance HydroBio® Advance - Online-metod för att bestämma och övervaka biofilm i alla vattensystem. Nu tillgänglig med nya funktioner som automatisk flödeskompensation.

Läs mer "

Kurifast

KuriFastSnabbtest för legionella med hög noggrannhet Ett banbrytande sätt att testa legionella Legionärssjuka orsakas främst av Legionella pneumophila, som står för cirka 97% av de rapporterade fallen.

Läs mer "

Kuriverter® IK

Kuriverter® IK Biofilmkontrollmedel för membransystem. Biofouling är en av de mest kritiska frågorna som omvänd osmos (RO) system står inför, särskilt i en

Läs mer "

Kuriverter® RC

Kuriverter® RC Undvik byte av RO-membran genom att använda Kuriverter® RC. Tillämpningar som använder membranteknik för omvänd osmos finns överallt i våra liv: från små under disk

Läs mer "

Min Kurita-portal (MKP)

My Kurita Portal (MKP) My Kurita Portal är en innovativ, säker och privat plattform för kontinuerlig och direkt kommunikation med våra kunder. Det finns 2,5

Läs mer "

S.sensing® LeG

S.sensing® LeGAirborne Legionella Monitoring System för tidig varning av legionellahot Källa från Annual Epidemiological Report for 2020 från Europeiska centrumet för förebyggande av sjukdomar

Läs mer "

S.sensingTM MX

S.sensingTM MX S.sensingTM MX - Kuritas modulära multiparameterplattform för övervakning av kylvatten. S.sensingTM MX är ett nytt, modulärt analyssystem som är särskilt utformat för industriellt kylvatten.

Läs mer "