Lastabil®/Bekaflex®

Kostnadseffektiv och driftsäkerhet i fiberblekning – Lastabil® & Bekaflex®

Väteperoxid är det mest relevanta ämnet för oxidativ blekning av ny och återvunnen fiber. Eftersom väteperoxid lätt sönderdelas i närvaro av tungmetaller och / eller katalas, kan ett peroxidnedbrytande enzym som är förkroppsligat i många bakterier orsaka enorma peroxidförluster vilket leder till avsevärt ökade kostnader och kvalitetsproblem kan uppstå utan att kontrollera de oönskade reaktionerna under blekning.

Kelateringsmedel som DTPA används vanligen för att kontrollera massan av tungmetall i massan under blekning. På grund av DTPAs dåliga biologiska nedbrytbarhet är dess substitution mycket uppskattad.

Våra DTPA-fria Lastabil® blekningsstabilisatorer utför jämnt under alkaliska förhållanden. Förmåner är en bra kostnadseffektivitet i balans med en utmärkt biologisk nedbrytbarhet.

Bekaflex® Catalase behandlingsprogram har bevisad effektivitet vid inhibering av mikrobiologisk inducerad nedbrytning av väteperoxid.

 

 

Vi står gärna till er tjänst