Kostnadseffektiv och driftsäkerhet i fiberblekning – Lastabil® & Bekaflex®

Väteperoxid är det mest relevanta medlet för oxidativ blekning av ny och återvunnen fiber. Eftersom väteperoxid lätt sönderdelas i närvaro av tungmetaller och/eller katalas, ett peroxidnedbrytande enzym som är förkroppsligat i många bakterier, kan enorma peroxidförluster leda till betydligt ökade kostnader och kvalitetsproblem utan att kontrollera de oönskade reaktionerna under blekning.

Kelateringsmedel som DTPA används vanligen för att kontrollera massan av tungmetall i massan under blekning. På grund av DTPAs ofördelaktiga biologiska nedbrytbarhet är dess substitution mycket uppskattad.

Våra DTPA-fria Lastabil® blekningsstabilisatorer fungerar även under alkaliska förhållanden. Registrerade fördelar är en bra kostnadseffektivitet i balans med en utmärkt biologisk nedbrytbarhet.

Bekaflex® Catalase behandlingsprogram har bevisad effektivitet vid inhibering av mikrobiologisk inducerad nedbrytning av väteperoxid.

 

 

Vi står gärna till er tjänst