Dozajlama, İzleme

Kurita ürünleri için ihtiyaca özel dozajlama ve izleme çözümleri.

Ekipman ve Mühendislik birimimiz Kurita ürünlerini uygulamanız için en doğru çözümleri sunar. Kurita basit dozajlama pompalarından özel uygulamalar için özel dozaj sistemlerine kadar uygulamanızda ihtiyaç duyduğunuz doğru çözümü sağlar. Kurita ayrıca Kurita ürünlerinin sisteminizde doğru konsantrasyonda kullanılmakta olup olmadığını analiz etmek için izleme ve kontrol ekipmanları da sunmaktadır. Benzer şekilde sisteminizin temel performans kriterlerini (KPI) takip etmenizi ve istenen şartlandırmanın elde edildiğinden emin olmanızı sağlayacak özel ekipmanlar da sağlamaktadır.

KPI-monitörleri izlenen su sistemindeki ve boru hatlarındaki gerçek koşulları mümkün olduğunca gerçeğe yakın bir şekilde simüle edecek şekilde seçilmiştir. Temel performans kriterlerini (KPI)  izlemedeki ölçüm prensiplerinde sistemdeki ve borulardaki koşulların mümkün olduğunca gerçek koşullara en yakın şekilde simüle edilmesi esastır. Kurita'nın özel dozajlama ve izleme çözümleri, aşağıdaki sektörlerde ihtiyaçlarınızı karşılayabilir:

Korozyon ve depozit önleme gibi şartlandırma programlarındaki güvenilir ölçümler, özel dozajlama ve izleme ekipmanları vasıtasıyla yapılır. Bu izleme ekipmanları, en son teknoloji monitörleme konseptlerini sunar.

Müşterimizin gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlıyoruz. Etkili dozajlama ve izleme sistemleri ile Kurita şunları sunar:

 • Ürün dozajlaması ve kontrolü için kombine çözümler
 • Gerçek aktif maddenin analizi
 • İşletme koşullarının ve KPI'lerin güvenilir ölçümü
 • Gerçek işletme koşullarının simülasyonu
 • Tesislerin sorunsuz çalışması
 • Toplam Sahip Olma Maliyetinin Azaltılması


Ekipman ve çözümlerimizle ilgili daha fazla bilgi için:

 • S.sensing Matrix System: Ürün dozajını kontrol etmeyi ve soğutma suyu uygulamalarında KPI'leri başarıyla izlemeyi öğrenin.
 • S.sensing CS: Kurita'nın atık su arıtma ürünlerinin dozajını yenilikçi ve online bir şekilde kontrol etme.
 • HydroBio® Advance: Tüm su sistemlerinde olası biyofilm gelişimini tespit etmek için online izleme yöntemi.
 • Kuriauto® Online İzleme: Su sistemleri için gelişmiş şartlandırma programları.
 • HydroBio® ASC: Soğutma suyu sistemleri için yeni online depozit izleme.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.