Kurita Value+Technologies

Innovativ teknik för en bättre värld

Vattenbrist, föroreningar och utarmning av grundvattnet är viktiga utmaningar som vi står inför idag. Det finns dock hopp i takt med att innovativa tekniker växer fram. Med snabba framsteg inom tekniken har vi nu möjlighet att ta itu med några av världens mest kritiska utmaningar, inklusive klimatförändringarna.

Kurita Group strävar efter att skapa delat värde med kunder och samhälle genom att tillhandahålla lösningar som hanterar utmaningar med vattenresurser och samtidigt uppnå hållbarhetsmål. 

I enlighet med vårt åtagande har vi utvecklat ett vattenhanteringsprogram som kombinerar våra mest värdefulla tillgångar: Människor, tjänster och teknik.

Värde+ Förslag

Utforska fördelarna med vårt heltäckande värdeerbjudande

Value+ Business Model
 • Marknadsfördelar

  Våra Water Value+-tekniker ger våra kunder en konkurrensfördel på marknaden genom att effektivisera processer, öka produktiviteten och minimera stilleståndstiden.

 • DX- och datahantering

  Med My Kurita Portal ligger vi i framkant när det gäller digitalisering och banar väg för innovativa strategier för att maximera värdet för våra kunder.

 • Hälsa, säkerhet och miljö (HSE)

  Vattenrening Value+-teknik spelar en avgörande roll när det gäller att hjälpa kunderna att uppfylla de stränga kraven i HSE-reglerna.

 • Ekonomiska fördelar

  Våra behandlingsprogram kan bidra till att förbättra effektiviteten, förlänga utrustningens livslängd, öka produktionen och produktkvaliteten samt spara kostnader för energi- och vattenförbrukning.

 • Drift och personaladministration

  Våra innovativa lösningar är utformade för att optimera effektivitet och säkerhet, vilket gör att industrier kan upprätthålla höga produktivitetsnivåer även med ett minskat antal tillgängliga medarbetare.

 • Hållbart och socialt bidrag

  Våra lösningar och affärsmodeller är i linje med globala hållbarhetsmål, sparar vatten, minskar CO2 utsläpp och minimering av avfall för att hantera viktiga sociala frågor.

Vårt värde+ Teknikportfölj

Där det finns vatten, finns Kurita

Kurita's Water Treatment Field Applications

Avista Vitec™:  Antiscalant-linjen för att hämma avlagringar samtidigt som kolloidala partiklar sprids, vilket förlänger systemets drifttider, minskar rengöringsfrekvensen och ökar RO-elementens produktiva livslängd.

RoClean™: Våra membranrengöringsmedel erbjuder kraftfull rengöringsprestanda för ett brett spektrum av föroreningsavlagringar. De återställer membranens prestanda, förlänger deras livslängd och maximerar driftseffektiviteten.

Kuriverter IK®: högeffektivt, patenterat medel för kontroll av biofilm som är särskilt utformat för att tränga in på djupet och avlägsna föroreningar från ytan samtidigt som det hämmar framtida tillväxt.

OSCAR: test- och restaureringssystem som ger en fullständig hälsokontroll av membranen. Målet är att bibehålla optimal driftseffektivitet och maximera membranets livslängd. 

Dilurit® BC S-System: Intelligent biocidteknik för att skydda dina vattensystem mot biologisk kontaminering.

FReE - Kuritas Fouling Removal Efektivitetsprogram för online-rengöring av kylsystemet

Corrsave®:  innovativ och patenterad ny molekyl som ger korrosionsinhibering och hårdhetsstabilisering för vattensystem, med särskilt fokus på behandlingar som kräver ett lågt P-bidrag är en efterfrågan.

Cetamine®: ger ett utmärkt skydd mot korrosion i pannsystem. Den skapar en hydrofobisk skyddsfilm som fungerar som en barriär mellan vatten och metall, vilket effektivt förhindrar korrosion och avlagringar.

 DReeM Polymer®: hålla uppvärmda ytor i pannsystem fria från beläggningar och avlägsna befintliga hårdhets- och kiselavlagringar från systemytor under normal panndrift.

Dropwise®: ökar produktiviteten och minskar energiförbrukningen i industriella ångsystem genom att förbättra värmeöverföringen på ytorna tack vare en kontinuerlig injektion av produkten i ångledningen.

SSK System: Kombinationen av Kuritas patenterade biokontrollbehandling, luftningsteknik och S.avkänning™ som övervakningssystem, förbättrar och minskar biofilmförhållandena och ökar hela systemets effektivitet.

S.sensing™ CS: Automationssystem för avloppsvatten för realtidsövervakning och doseringsstyrning i industriella avloppsreningssystem.

Behandling av membran
 • Avista Vitec™:  Antiscalant-linjen för att hämma avlagringar samtidigt som kolloidala partiklar sprids, vilket förlänger systemets drifttider, minskar rengöringsfrekvensen och ökar RO-elementens produktiva livslängd.
 • RoClean™: Våra membranrengöringsmedel erbjuder kraftfull rengöringsprestanda för ett brett spektrum av föroreningsavlagringar. De återställer membranens prestanda, förlänger deras livslängd och maximerar driftseffektiviteten.
 • Kuriverter IK®: högeffektivt, patenterat medel för kontroll av biofilm som är särskilt utformat för att tränga in på djupet och avlägsna föroreningar från ytan samtidigt som det hämmar framtida tillväxt.
 • OSCAR: test- och restaureringssystem som ger en fullständig hälsokontroll av membranen. Målet är att bibehålla optimal driftseffektivitet och maximera membranets livslängd. 
Behandling av kylvatten

Dilurit® BC S-System: Intelligent biocidteknik för att skydda dina vattensystem mot biologisk kontaminering.

FReE - Kuritas Fouling Removal Efektivitetsprogram för online-rengöring av kylsystemet

Corrsave®:  innovativ och patenterad ny molekyl som ger korrosionsinhibering och hårdhetsstabilisering för vattensystem, med särskilt fokus på behandlingar som kräver ett lågt P-bidrag är en efterfrågan.

Behandling av pannvatten

Cetamine®: ger ett utmärkt skydd mot korrosion i pannsystem. Den skapar en hydrofobisk skyddsfilm som fungerar som en barriär mellan vatten och metall, vilket effektivt förhindrar korrosion och avlagringar.

DReeM Polymer®: hålla uppvärmda ytor i pannsystem fria från beläggningar och avlägsna befintliga hårdhets- och kiselavlagringar från systemytor under normal panndrift.

Dropwise®.: ökar produktiviteten och minskar energiförbrukningen i industriella ångsystem genom att förbättra värmeöverföringen på ytorna tack vare en kontinuerlig injektion av produkten i ångledningen.

Pappersproduktion

SSK System: Kombinationen av Kuritas patenterade biokontrollbehandling, luftningsteknik och S.avkänning™ som övervakningssystem, förbättrar och minskar biofilmförhållandena och ökar hela systemets effektivitet.

Avloppsvatten

S.sensing™ CS: Automationssystem för avloppsvatten för realtidsövervakning och doseringsstyrning i industriella avloppsreningssystem.

Jordvärme

BOSS: För att bidra till framtidens energiteknik erbjuder BOSS®-konceptet oavbrutet skalskydd och rengöringseffekt online i geotermiska anläggningar med skräddarsydda Kuritherm™-lösningar.

Digitalisering

Min Kurita-portal: Vår digitala plattform belyser din systemprestanda genom kontinuerliga intelligenta rekommendationer och övervakning av dina vattenreningsapplikationer.

Målen för hållbar utveckling

Förändra samhället och branscherna med kunskap om vatten

De sociala frågor som världen står inför idag omfattar områden där Kuritas samlade teknik och expertis kan göra skillnad, till exempel bristen på sötvatten och klimatförändringar, vilket framgår av målen för hållbar utveckling.

Diapositiv
Lösa problem relaterade till vattenresurser

Kuritas värde+ är en viktig del i att lösa problem med vattenresurser genom att förbättra effektiviteten, säkerställa hållbarhet och tillhandahålla innovativa lösningar som ligger i linje med företagets vision om att skapa delat värde med samhället. Återanvändning och återvinning av vatten studeras i stor utsträckning från fall till fall för att kunna erbjuda våra kunder den bästa och mest unika lösningen.

Kuria's Sustainable Development Goals - Water Savings
Diapositiv
Realisera hållbar energianvändning

Förverkliga hållbar energianvändning Kuritas värde+ teknik bidrar väsentligt till en hållbar energianvändning i pann- och ångsystem samt i alla värmeöverföringsprocesser inom industrin. Vi har satt upp mål för CO2 utsläppsminskningar hos kunderna och hjälpa dem med miljöredovisningen.

Kuria's Sustainable Development Goals - Energy Savings
Diapositiv
Minska avfallet

Värde+ hjälper till att minska avfallet som genereras i industrianläggningarna, genom koncentrerade produkter och mindre förpackningar som måste hanteras, mindre osmosmembran som måste kasseras, mindre slam som genereras i avloppsreningsverk och genom att förbättra den integrerade avfallshanteringen hos våra kunder.

SDG - Reduce Waste
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
"Våra banbrytande tekniker är utformade för att hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan genom att minimera vattenanvändningen, koldioxidutsläppen och den totala energiförbrukningen.2 utsläpp och avfallsgenerering i sina industriella vatteninstallationer. Genom utmärkt förvaltning och drift är vi fast beslutna att tillhandahålla hållbara lösningar som gynnar både våra kunder och planeten."
Montserrat Pallarès
Värde+ Chef

Kuritas strategi för delat värde

Value+ 4D approach

På Kurita strävar vi efter att skapa en affärsmodell som bygger på delat värde med våra kunder och med miljön. Det är därför vi har utformat vår produktportfölj för att lösa problem med vattenresurser, uppnå hållbar energianvändning, minska avfallet och förbättra industriell produktionsteknik.

1. Uppgifter

Identifiera och bedöma områden med miljömässig och social påverkan.

2. Diagnos

Rekommendationer för systemdesign, service och behandling. Kostnadsbesparingar, vatten-, energi- och avfallsbesparingar.

3. Demonstrera

Hjälpa till att tillämpa rekommenderade lösningar. Demonstrera besparingarna genom online-övervakning.

3. Distribuera

Påbörja behandlingen samtidigt som du övervakar systemets prestanda. Fortsätt att utvärdera och optimera prestandan.

- Vattenbesparingar
- Energibesparingar
- Besparad CO2 Utsläpp
- Minskning av avfall

Kalkylator för besparingar

Förutse enkelt dina potentiella besparingar genom att implementera våra Value+-tekniker i ditt system

Upptäck vårt värde+ Teknik

Cetamine®-teknik

Cetamine® TechnologyVill du öka din pannas effektivitet och minska din energiförbrukning och dina CO2-utsläpp? Utforska fördelarnaMer än 5.000 behandlade pannor världen överÖkning av

Läs mer "

S.sensing™ Värde+

S.sensing™ Value+ Plattform för övervakning av vatten- och energibesparingar i realtid för Kuritas Value+-applikationer Övervaka energiprestandan i ditt vattenreningssystem Kuritas S.sensing™ Value+

Läs mer "

Kuriverter® IK

Kuriverter® IKA är ett mycket effektivt, patenterat medel för biofilmskontroll som är särskilt utformat för membransystem.Watch VideoSavings CalculatorSimulera de potentiella energi- och vattenbesparingar som genereras genom att använda Kuriverter® IKA

Läs mer "

DReeM Polymer®

DReeM Polymer® DReeM Polymer® - tilldelad polymer för avlägsnande av kiseldioxid och hårdhet för ånggeneratorer och ångpannor. DReeM Polymer® är Kuritas prisbelönta effekthantering för avlägsnande av dispersion.

Läs mer "

Vitec™

Vitec™Scale Inhibition Technology Vitec™ Antiscalants Inkalkning i RO-system är en allvarlig fråga, inte bara minskar det drastiskt systemets prestanda, det kan också leda till

Läs mer "

RoClean™ Rengöringsmedel

RoClean™ MembranrengörareGer effektiv och kostnadseffektiv borttagning av många olika föroreningar och beläggningar. RoClean™ Membranrengörare Alla system för omvänd osmos (RO) blir med tiden smutsiga. Symptom

Läs mer "

Min Kurita-portal (MKP)

My Kurita Portal (MKP) My Kurita Portal är en innovativ, säker och privat plattform för kontinuerlig och direkt kommunikation med våra kunder. Det finns 2,5

Läs mer "

SSK

SSK-teknikBeluftning och biocid kombinerad teknik SSK-system - Kuritas luftningsteknik Förekomsten av många bakterier i systemet innebär att syre är

Läs mer "

Dilurit® BC S-System

Dilurit® BC S-SystemIntelligent biocidteknik för att skydda dina vattensystem mot biologisk kontaminering Mikrobiologi, biofilm, Legionella, Pseudomonas är källor till flera problem i vattensystem

Läs mer "

Corrsave®

Corrsave® Corrsave® 100 - Nyutvecklad korrosionsinhibitor från Kurita. Kurita har i sitt ständiga engagemang för hållbara behandlingar utvecklat Corrsave® 100, en innovativ ny molekyl.

Läs mer "

Dropwise

Kurita Dropwise Technology förbättrar produktiviteten och ökar värmeöverföringseffektiviteten i industriella system och värmeväxlare. Produkten doseras kontinuerligt i ångledningen.

Läs mer "